O longo dos anos pasaron moitas persoas polas nosas actividades entre as que destacaremos, pola recoñecida categoría técnica-artística e pola intensa calidade da súa obra, a mestres internacionais do torneado da madeira como Manuel Castro Romero (As Pontes- A Coruña), Arturo Iglesias (Grandas de Salime – Asturias),Idálio Dias (Portugal), Christian Delhon (Francia), Miguel Rodríguez (Lleida – Cataluña), Fernando Verez Tojeiro (As Pontes – A Coruña), Stuart Ward (Reino Unido), María di Prima (Fancia), Alain Maillan (Francia), Jesús García Alba (Asturias), Laurent Guillot (Francia), Anna Urkijo (Euskadi), Xavier Martín (Vilarmaior – A Coruña),Yann Marot (Francia), Carles Nicolás Maroto (Catalaluña), Colin Simpson (Reino Unido), Jean Louis Fayolle (Francia), Cristophe Nancey (Francia), Benoît Averly(Francia), Pascal Oudet (Francia), Jean Françoise Delorme (Francia), Jean Françoise Escoulen (Francia), Nick Agar (Reino Unido), Jean Dominique Denis (Francia), Gerard Genestier (Francia), Phil Irons (Reino Unido), Isabelle Martin (Francia), Jacques Vesery (U.S.A), Elisabeth Molimard (Francia), Nicolas Gaussen (Francia)